Per spillemand

Her er teksten til børnesangen, Per spillemand, som oprindeligt er en norsk folkemelodi. Per spillemand //: Per spillemand havde en eneste ko, :// //: den bytted han bort for en gammel fiol. :// Du gamle, gode violin, du violin, nu er du min! //: Per spillemand spilled’ på sin violin, :// //: så drengene dansed’, […]